Akademik CV

  1. İletişim Bilgileri:
    E-posta: drgizemkose@gmail.com
  1. Unvanı: Dr. Öğretim Üyesi
  2. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Beslenme ve Diyetetik Başkent Üniversitesi 2010
Yüksek Lisans İşletme Yönetimi (MBA) Yıldız Teknik Üniversitesi 2013
Doktora Beslenme ve Diyetetik Başkent Üniversitesi 2017

Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri

    • Lisans Tezleri

Köse, G.. “Yetişkinlerde Bitkisel Kimyasalları İçeren Besinlerin Tüketim Durumu”, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

  • Yüksek Lisans Tezleri

Köse, G.. “Nöropazarlama: Nörobilimle Pazarlama”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

  • Doktora Tezleri

Köse, G.. “Üniversite Öğrencilerinin Yeme Farkındalığı’nın Üzerine bir Araştırma”, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü