Akademik CV

ÖZGEÇMİŞ

 

 1. Adı Soyadı: Gizem Köse
 2. İletişim Bilgileri:
  E-posta: drgizemkose@gmail.com
 1. Doğum Tarihi: 10.1989
 2. Unvanı: Öğretim Üyesi
 3. Öğrenim Durumu:
Derece Alan Üniversite Yıl
Lisans Beslenme ve Diyetetik Başkent Üniversitesi 2010
Yüksek Lisans İşletme Yönetimi (MBA) Yıldız Teknik Üniversitesi 2013
Doktora Beslenme ve Diyetetik Başkent Üniversitesi 2017

 

 1. Akademik Unvanlar
Öğretim Görevlisi Gıda Teknolojisi Üsküdar Üniversitesi

Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

2012-2017
Dr. Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik Üsküdar Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2017-2018
Dr. Öğretim Üyesi Beslenme ve Diyetetik İstanbul Kent Üniversitesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi

2018-Halen

 

 1. Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri
  • Lisans Tezleri

Köse, G.. “Yetişkinlerde Bitkisel Kimyasalları İçeren Besinlerin Tüketim Durumu”, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

 • Yüksek Lisans Tezleri

Köse, G.. “Nöropazarlama: Nörobilimle Pazarlama”, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

 • Doktora Tezleri

Köse, G.. “Üniversite Öğrencilerinin Yeme Farkındalığı’nın Üzerine bir Araştırma”, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

 

 

 1. Yönetilen Yüksek Lisans Tezleri
  • Yüksek Lisans Tezleri
 • Akkurt Ş., Yeme Arzusu Ölçeği’ni Türkçeye Uyarlama Çalışması (Food Craving Questionnaire- Trait), (Danışman: Prof. Dr. Aslıhan Dönmez, Yrd. Danışman: Dr. Gizem Köse), Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji, Eylül 2017.
 1. Yayınlar
  • Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
  • Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
 • Köse, G., Tayfur M, Birincioğlu İ, Dönmez A. “Adaptation Study of the Mindful Eating Questionnare (MEQ) into Turkish.”, Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, JCBPR2016; 5(3): 125-134.
  • Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler
 • Köse, G., “MoodFood: Yiyecekle Depresyon Önlenebilir mi?”, Sağlıklı Yaşam Sempozyumu, Bildiri Özetleri Kitabı, İstanbul, 2018.
 • Köse, G., Dönmez R.Aslıhan. “Bilişsel Davranışçı Terapi’nin Ağırlık Denetimine Etkisi: Yılların Diyetçilerinden Bir Olgu”, Ulusal Çocuk, Ergen ve Yetişkin Obezitesi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya, 2016.
 • Köse, G., Dönmez R.Aslıhan. “Psikoterapinin Obezitedeki Etkisi: Kalıcı ve Sağlıklı Zayıflama”, Ulusal Çocuk, Ergen ve Yetişkin Obezitesi Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, Antalya, 2016.
 • Baripoğlu, S. İşiten H.N., Köse, G., Sinirlioğlu Ertaş H., “Olgu Sunumu: Multidisipliner Yaklaşım ile İzlenen, Yeme Bozukluğu Tanılı Üç Prepubertal Olgu: Anoreksiya Nervoza mı, Obsesif Kompulsif Kişilik Bozukluğu’nun Erken Formu mu?”, Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 70. İstanbul, 2015.
 • Köse, G., “Obesity and Physiology of Weight Control”, IV. Uluslararası Tıp Öğrencileri Kongresi MIMSCON2012, Maltepe Üniversitesi, İstanbul/Türkiye, 3-4-5-6 Mayıs 2012, Bildiri Kitabı s:8.
  • Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler
 • Beslenme ve Diyetetik Güncel Konular V. “Yeme Farkındalığı” başlıklı bölüm, 2018.
  • Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
  • Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
  • Diğer yayınlar
 • Köse, G., “Yetişkinlerde Sağlık ve Beslenme İlişkisinin Belirlenmesi Araştırması”, Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Yaz Stajı Raporu

 

 1. Hakemlik ve Editörlük
 • Yardımcı Editörlük: Journal of Cognitive-Behavioral Psychotherapy and Research, JCBPR

 

 1. Projeler
 2. İdari Görevler
Bölüm Başkanlığı Üsküdar Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Bölümü 2012-2014
Kulüp Akademik Danışmanlığı İstanbul Kent Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Kulübü 2018-Halen

 

 1. Bilimsel ve Mesleki Kuruluşlara Üyelikler
 • Türkiye Diyetisyenler Derneği
 • Türkiye Obezite Araştırma Derneği
 • Bilişsel Davranışı Psikoterapiler Derneği

 

 1. Ödüller

  

 1. Verilen lisans ve lisansüstü düzeydeki dersler
Akademik Yıl Dönem Dersin Adı Haftalık Saati Öğrenci Sayısı
Teorik Uygulama
2013-2014 Güz Beslenme

Fizyoloji I

Fizyoloji II

Gıda İşleme İlkeleri

2

2

2

2

0

0

0

2

23

70

61

23

       
İlkbahar Beslenme

Beslenme

Gıda İşleme İlkeleri II

Gıda Muhafaza Yöntemleri

4

2

2

2

0

0

2

2

56

19

23

23

       
2014-2015 Güz Beslenme

Gıda İşleme İlkeleri I

Meyve ve Sebze İş. Tekn. I

Et Ürünleri Teknolojisi

Hazır Yemek Sistemleri

2

2

2

2

2

0

2

2

2

0

47

48

24

24

24

       
İlkbahar Gıda İşleme İlkeleri II

Meyve ve Sebze İş. Tekn. II

2

2

2

2

48

24

       
2015-2016 Güz Beslenme

Gıda İşleme İlkeleri

Meyve ve Sebze İş. Tekn.

Et Ürünleri Teknolojisi

Hazır Yemek Sistemleri

2

3

2

2

2

0

0

2

2

0

42

68

47

47

47

       
İlkbahar Beslenme İlkeleri

Meyve ve Sebze İş. Tekn. I

Meyve ve Sebze İş. Tekn. II

2

3

2

0

0

2

36

63

48

       
2016-2017 Güz Beslenme

Beslenme İlkeleri

Beslenme ve Diyet İlkeleri

Gıda İşleme İlkeleri I

Et Ürünleri Teknolojisi

Hazır Yemek Sistemleri

2

2

2

3

2

3

0

0

2

0

0

0

40

37

63

63

62

63

       
İlkbahar Meyve ve Sebze İş. Tekn. I 3 0 63